Hemşirelik Bölümü

Genel Bilgiler

Program Profili

Hemşirelik, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme, bozulan sağlığı yeniden kazanma ve rehabilitasyonunu sağlama amacıyla hizmet veren bir meslektir. Hemşireler bu hizmeti bakım verme, yönetim, eğitim, araştırma ve danışmanlık gibi rolleri ile gerçekleştirmektedirler. Bu nedenle hemşirelik eğitiminde öğrencinin temel bilimler ve hemşirelik bilimlerinden oluşan teorik bilgiyi uygulama ile birleştirmesi sağlanmakta, böylece mezun öğrenci çalışma hayatına etkili bir biçimde ve hemen başlayabilmektedir.

Hemşirelikte Lisans programının amacı, insanın değer ve davranışlarını anlayan, sağlıklı ya da hasta bireylerin gereksinimlerini saptayabilen ve bu gereksinimler doğrultusunda sağlık bakım hizmeti verebilen bireyler yetiştirmektir. Bu amaçla verilen Hemşirelik eğitimi, uluslararası standartlara, ulusal yasa, yönetmelik ve gereksinimlere yönelik olarak, bilimsel problem çözme, sürekli araştırma ve öğrenme temelinde bilim ve sanata dayalı olarak yürütülmektedir. Hemşirelik Lisans Programından mezun olanlara “Hemşire” unvanı verilmektedir.

Hemşirelikte Lisans eğitimi, 4 yıllık süreyi kapsamaktadır.  Klinik ve saha uygulamalarında, alanında uygulama ve eğitim deneyimi olan öğretim elemanları “klinik uygulamalarda rehberlik” modeli çerçevesinde öğrenci eğitiminde görev yapmaktadırlar. Üniversitemiz hemşirelik bölümü öğrencileri birinci sınıfın ikinci yarıyılında öncelikle donanımlı laboratuvarlarımızda uygulama yaparak teorik bilgilerini pratiğe geçirmekte, dönem sonunda dört haftalık süreçte klinik uygulamaya çıkarak hastane ortamını gözlemlemektedir. Öğrenciler ikinci sınıfın ilk yarıyılından itibaren mezun olana kadar ilgili alan dersi uygulaması için hastane, aile sağlığı/toplum sağlığı merkezleri, sosyal hizmet kurumları, okul, anaokulu/kreş vb. yerlerde görevlendirilmektedir. Uygulama alanlarında ve ölçme değerlendirmede, öğretim elemanları ve öğrencilerin uyması gereken usul ve esaslar HEMŞİRELİK UYGULAMA YÖNERGESİ ile belirlenmiştir.

Hemşirelik, Dünyada ve Türkiye’de, toplumun çok gereksinim duyduğu, sayısal olarak eksikliği yaşanan ve çok çeşitli alanlarda istihdam edilme olanaklarına sahip bir meslektir. Lisans eğitim programını başarıyla tamamlayanlar; koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerde, özel ve resmi sağlık kuruluşlarında, üniversite, devlet hastanesi, okul ve fabrika gibi kurumlarda, aile sağlığı merkezlerinde, çalışabilmektedirler. Kamu kuruluşlarında çalışabilmeleri için,  kamu personeli seçme sınavında sadece genel kültür ve genel yetenek bölümünü yapmaları yeterlidir, branş sınavı yoktur. Yüksek lisans eğitimini tamamlamış hemşireler alanda çalışmak istediklerinde ‘uzman hemşire’ statüsünde, hemşirelik eğitimi ve araştırma alanında çalışmak istediklerinde ise, öğretim görevlisi statüsünde ya da akademik çalışmalar yapmak suretiyle araştırma görevlisi, öğretim üyesi gibi statülerde üniversitelerde çalışabilmektedirler. Hemşirelikte lisans eğitimi sonrası mezunlarımız diplomalarının denkliği nedeni ile dünyanın birçok ülkesinde çalışabilme olanaklarına sahiptirler.

İnsanları çok yakından tanımayı, en zor anlarında yanlarında olmayı ve gereksindikleri yardımı vermeyi öğreten hemşirelik eğitimi, hizmet verilen bireyler kadar hemşirelik öğrencisinin kişisel gelişimi ve olgunlaşması için de zengin deneyimler ve fırsatlar sunmaktadır.

Bu bölüme kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış ve Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) MF-3 puan türünde yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Ayrıca programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre  Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmektedir.

Bölümümüzde Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Yüksek Lisans programı yürütülmektedir.

Vizyon: Hemşirelik bilim-sanatını birey aile-toplum sağlık bakımını karşılamada kullanmak için çağdaş teknolojiyi-bilgi düzeyini yakalamış-eğitimini bu yönde geliştirmiş – insana bütüncül yaklaşımı benimsemiş-ekip anlayışı kavramıyla bütünleşmiş- değişime-gelişime açık otonom sahibi uygulamalarda profesyonel-bilimsel yöntemlerden vazgeçmeyen-bakımda kaliteden ödün vermeyen-nitelikli mezunları ile bilimsel gelişime önderlik eden bir kurum olmak

Misyon: Birey aile-toplum sağlığını koruma-geliştirme-iyileştirmek amacıyla çağdaş mesleki bilgi-beceri ile donatılmış insan haklarına saygılı-yenilikçi-işbirlikçi- araştırmacı-sorgulayıcı-erdemli-etik değerleri koruyan-profesyonel hemşireler yetiştirmek