Hemşirelik Bölümü

Akademik Kadro

Prof. Dr. GÜLAY YEGİNOĞLU

Hemşirelik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Belkız KIZILTAN

Hemşirelik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Fırat AKDENİZ

Hemşirelik Bölümü

Öğr. Gör. YEŞİM ZÜLKAR

Hemşirelik Bölümü

Arş. Gör. Damla Polat KÖSE

Hemşirelik Bölümü