Hemşirelik Bölümü

Yönetim

Dr. Öğr. Üyesi Belkız KIZILTAN

Hemşirelik Programı Bölüm Başkanı

 

Bu programın amacı; insanın değer ve davranışlarını anlayan, sağlıklı ya da hasta bireylerin gereksinimlerini saptayabilen ve bu gereksinimler doğrultusunda sağlık bakım hizmeti verebilen bireyler yetiştirmektir. Bu amaçla verilen hemşirelik eğitimi, uluslararası standartlara, ulusal yasa, yönetmelik ve gereksinimlere yönelik olarak, bilimsel problem çözme, sürekli araştırma ve öğrenme temelinde bilim ve sanata dayalı olarak yürütülmektedir.

Bu programdan mezun olan bireyler tüm kamu ve özel sağlık kurumlarında yönetici ve klinisyen hemşire, eğitim kurumlarında okul hemşiresi, çeşitli kurumlarda yönetici ve kurum hemşiresi olarak çalışabilirler. Pedagojik formasyon eğitimi almış olanlar sağlık meslek liselerinde öğretmenlik yapabilirler.