HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 1. SINIF
PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
08.00-08.50 HEM 108

Biyokimya

Öğr.Gör. Büşra KAYNAR

D.107

09.00-09.50   HEM 106 Hemşirelik Esasları II

Yrd. Doç. Dr. Belkız KIZILTAN

(beceri öğretimi labaratuvarı)

HEM 108

Biyokimya

Öğr.Gör. Büşra KAYNAR

D.107

10.00-10.50 HEM 112 Fizyoloji

Öğr. Gör. U. M. OCAK ŞAHİNOĞLU

D.107

HEM 106 Hemşirelik Esasları II

Yrd. Doç. Dr. Belkız KIZILTAN

D.107

HEM 106 Hemşirelik Esasları II

Yrd. Doç. Dr. Belkız KIZILTAN

(beceri öğretimi labaratuvarı)

HEM 106 Hemşirelik Esasları II

Yrd. Doç. Dr. Belkız KIZILTAN

(beceri öğretimi labaratuvarı)

 

11.00-11.50 HEM 112 Fizyoloji

Öğr. Gör. U. M. OCAK ŞAHİNOĞLU

D.107

HEM 106 Hemşirelik Esasları II

Yrd. Doç. Dr. Belkız KIZILTAN

D.107

HEM 106 Hemşirelik Esasları II

Yrd. Doç. Dr. Belkız KIZILTAN

(beceri öğretimi labaratuvarı)

HEM 106 Hemşirelik Esasları II

Yrd. Doç. Dr. Belkız KIZILTAN

(beceri öğretimi labaratuvarı)

 

13.00-13.50 HEM 106 Hemşirelik Esasları II

Yrd. Doç. Dr. Belkız KIZILTAN

D.107

HEM 106 Hemşirelik Esasları II

Yrd. Doç. Dr. Belkız KIZILTAN

(beceri öğretimi labaratuvarı)

HEM 110

Mikrobiyoloji-Parazitoloji

Öğr. Gör. Arif AKSOY

D.107

14.00-14.50 HEM 106 Hemşirelik Esasları II

Yrd. Doç. Dr. Belkız KIZILTAN

D.107

HEM 106 Hemşirelik Esasları II

Yrd. Doç. Dr. Belkız KIZILTAN

(beceri öğretimi labaratuvarı)

HEM 110

Mikrobiyoloji-Parazitoloji

Öğr. Gör. Arif AKSOY

D.107

15.00-15.50 HEM 106 Hemşirelik Esasları II

Yrd. Doç. Dr. Belkız KIZILTAN

(beceri öğretimi labaratuvarı)

16.00-16.50

 

 

 

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF
PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
08.00-08.50 SBF 001 Sağlıkta Meslek ETİĞİ

Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN

D.201

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama
09.00-09.50   SBF 001 Sağlıkta Meslek ETİĞİ

Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN

D.201

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama
10.00-10.50 HEM 212 Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği

Yrd. Doç. Dr. H. İlhan DEMİREL

D.404

HEM 214 Sağlık Sosyolojisi

Uzm. Ayşegül ÇETİNKAYA

D.204

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama
11.00-11.50 HEM 212 Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği

Yrd. Doç. Dr. H. İlhan DEMİREL

D.404

HEM 214 Sağlık Sosyolojisi

Uzm. Ayşegül ÇETİNKAYA

D.204

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama
13.00-13.50 HEM 210 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Uzm. Hem. Demet TURAN BAYRAKTAR

D.305

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama
14.00-14.50 HEM 210 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Uzm. Hem. Demet TURAN BAYRAKTAR

D.305

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama
15.00-15.50 HEM 210 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Uzm. Hem. Demet TURAN BAYRAKTAR

D.305

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama
16.00-16.50 HEM 210 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Uzm. Hem. Demet TURAN BAYRAKTAR

D.305

 

 

 

 

 

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 3. SINIF
PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
08.00-08.50 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama
09.00-09.50 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama
10.00-10.50 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama HEM 322 Büyüme ve Gelişme

Yrd. Doç. Dr. Sadiye USTA

D.107

HEM 310 Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik

Yrd.Doç. Dr. Belkız KIZILTAN

D.107

HEM 312 Hemşirelikte Deontoloji

Öğr.Gör. Fatma YILMAZ

D.107

11.00-11.50 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama HEM 322 Büyüme ve Gelişme Yrd. Doç. Dr. Sadiye USTA

D.107

HEM 310 Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik

Yrd.Doç. Dr. Belkız KIZILTAN

D.107

HEM 312 Hemşirelikte Deontoloji

Öğr.Gör. Fatma YILMAZ

D.107

13.00-13.50 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama HEM 308 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Yrd. Doç. Dr. Sadiye USTA

D.104

14.00-14.50 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama HEM 308 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Yrd. Doç. Dr. Sadiye USTA

D.104

15.00-15.50 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama HEM 308 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Yrd. Doç. Dr. Sadiye USTA

D.104

16.00-16.50 HEM 308 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Yrd. Doç. Dr. Sadiye USTA

D.104

 

 

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 4. SINIF
PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
08.00-08.50 HEM 422 Diyaliz Hemşireliği Uygulama HEM 412 Okul Sağlığı Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulama
09.00-09.50 HEM 422 Diyaliz Hemşireliği Uygulama HEM 412 Okul Sağlığı HEM 406 Halk Sağlığı Hemşireliği

Yrd.Doç.Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR

D.304

Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulama
10.00-10.50 HEM 422 Diyaliz Hemşireliği Uygulama HEM 412 Okul Sağlığı HEM 406 Halk Sağlığı Hemşireliği

Yrd.Doç.Dr.Nilgün ULUTAŞDEMİR

D.304

Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulama
11.00-11.50 HEM 422 Diyaliz Hemşireliği Uygulama HEM 412 Okul Sağlığı HEM 406 Halk Sağlığı Hemşireliği

Yrd.Doç.Dr.Nilgün ULUTAŞDEMİR

D.304

Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulama
13.00-13.50 HEM 422 Diyaliz Hemşireliği Uygulama HEM 412 Okul Sağlığı HEM 406 Halk Sağlığı Hemşireliği

Yrd.Doç.Dr.Nilgün ULUTAŞDEMİR

D.401

Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulama HEM 408 Hemşirelikte Yönetim

Öğr.Gör. Fatma YILMAZ

D.203

14.00-14.50 HEM 422 Diyaliz Hemşireliği Uygulama HEM 412 Okul Sağlığı HEM 406 Halk Sağlığı Hemşirelİği

Yrd.Doç.Dr.Nilgün ULUTAŞDEMİR

D.401

Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulama HEM 408 Hemşirelikte Yönetim

Öğr.Gör. Fatma YILMAZ

D.203

15.00-15.50 HEM 422 Diyaliz Hemşireliği Uygulama HEM 412 Okul Sağlığı HEM 406 Halk Sağlığı Hemşireliği

Yrd.Doç.Dr.Nilgün ULUTAŞDEMİR

d.401

Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulama HEM 408 Hemşirelikte Yönetim

Öğr.Gör. Fatma YILMAZ

D.203

16.00-16.50